Page 5 - tmp
P. 5

építéséről, és az ehhez szükséges telek megvásárlásáról­  100 év után megszűnt!
is, a Fő utcai Brust-féle ingatlan területén. Egyúttal
állami kezelésbe adták a községi iskolát. Rá egy évre
már Újfaluban, az Alsó utcán is hasonló iskola épült.
Az építkezésekhez Kurán József, török ősökkel
rendelkező községi bíró kezdeményezésére a község nem
kis áldozatot vállalt, 20 ezer korona bankkölcsönt vett
fel a Pesti Kereskedelmi Banktól, s fedezetéül lekötötték
összes ingó és ingatlan vagyonukat – ennyire fontos és
elsőrangú kérdésnek tekintették a közoktatás ügyét.
Az 1. számú Általános Iskola, későbbi nevén II. Lajos
Általános Iskola később kibővítve 100 évig ebben a
Fő utcai épületben oktatta-nevelte a településrész
lakóinak gyermekeit. (Tanulószámának túlzott
lecsökke­nése miatti állami normatíva támogatásának
megvonása miatt szüntették meg.)

Mi történt a régi iskolával?                Ebben Kováts Antal bíró és Baranyay Nándor főjegyző,
A régi iskola egyházi tulajdonban álló épületében nem   illetve a rend képviseletében Kozár M. Clarissza tarto-
mindig lakott tanító; tudomásunk szerint ott halt     mányi főnöknő példaszerű összefogása játszotta a
meg 1868-ban Hegedüs József plébános, majd 1911-ben    döntő szerepet. (A mai Marianum Általános Iskola mai
Kereskényi Gyula plébános.A katolikus egyház, a Szent   épületének felépülte előtt ott álló Hetényi-féle paraszt-
Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek rendje 1935-től itt  házban az Alsó utcában szerződésük alapján nyílt meg
nyitotta meg és tartotta fenn a községgel közösen egyik  ekkor Érd első polgári leányiskolája és egy óvoda.)
óvodáját a 2. világháborút követő államosításig.      Szerző: Kovács Sándor helytörténész

Milyenek voltak az első óvodák?              Az óvodák a 19. sz. vége felé kezdtek elterjedni
Az első óvodát hazánkban Brunszvik Teréz grófnő      elsősorban a városokban. Kezdetben férfiak voltak az
nyitotta meg Budán, 1828-ban, a Mikó utcában,       óvodapedagógusok. Az óvodák ekkor még erősen iskolás
Angyalkert néven.                     jellegűek voltak, a mai játékosság és képességfejlesztés
                              helyett számolni, írni, olvasni próbálták tanítani a
                              kisgyermekeket, és már itt is folyt vallási oktatás.
                              Nagy szerepet játszottak a nemzetiségek magyarosítá-
                              sában is. Eleinte nem voltak napközis jellegűek, ebédet
                              nem biztosítottak.

fotó: Fortepan.hu Szabó Lóránt               Miképp zajlott a tanítás az első iskolákban?
                              A tanulók hosszú, asztalkás padokban ültek. A tanító
                              bácsi (hosszú ideig férfi oktatók voltak) megemelt
                              katedrán, fekete tábla előtt ülve magyarázott, nádpál-
                              cával is őrizve a fegyelmet. Krétával írt a táblára, és
                              spongyával, azaz szivaccsal törölte le. Általában volt
                              a teremben abacus – nagy, golyós számlálószerkezet,
                              amivel a számtant tanulták. A falakon szemléltető képek
                              és térképek voltak láthatók, természetesen a kereszt és
                              az állami címer sem hiányozhatott. A diákok felszere-
                              léséhez tartozott a palatábla, a palavessző, a kalamáris
                              (tintatartó), a penna (lúdtoll), a plajbász (ceruza) és a
                              línea (vonalzó), később lapok, füzetek is. Táska helyett
                              kezdetben madzaggal összefűzve hordták a holmijukat.

                Érdem

Rovatalapító: Ágó Mátyás, Érd főépítésze Az Érdem rovat idei epizódjai:
Rovatszerkesztő: Prudovits Edina
                     1. Érd legrégibb elemi iskolája
                     2. A Magyar Földrajzi Múzeum
                     3. Az érdi mocsári ciprus
                     4. Hamzsabég históriája
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10