Page 10 - tmp
P. 10

Érdem szó alatt általában    Az
valamilyen elismerésre méltó,  érdi
dicső tettet értünk.      mocsár-
De a Kertváros magazin új    ciprusok
rendszeres rovatának címe
valami mást szeretne sugallni.
A kiszedhető és összegyűjthető
4 oldalas epizódok sorra
bemutatják városunk
valamely történelmi emlékét,
intézményét, híres szülöttét,
természeti értékét, hogy így
erősítsük a lokálpatriotizmust
minden lakosban, s büszkén
mondják ki: az én Érdem!

Érdem Sajnos, csak kevesek által ismert érdligeti botanikai
    neve­zetesség az érdi Alsóvölgyi úton, a patakparton álló,
  3 három mocsárciprus. Hivatalos magyar nevük szerint fésűs
    mocsár­ciprusok (Taxodium distichum), de elfogadott a
    virginiai ­mocsárciprus elnevezés is erre a fajra. A fésűs
    mocsárciprus egy igen mutatós, magányosan fejlődve arányos
    felépítésű, tetszetős lombkoronájú üdezöld, szemet-lelket
    ­gyönyörködtető díszfa.

    A három egykorúnak látszó példány eredete ismeretlen. Nem tudjuk,
    ki és mikor telepítette oda őket, de méretük alapján 35-40 évesek
    lehetnek. Minden bizonnyal esztétikai értékük és hazai ritkaságuk
    miatt ültethette őket hajdani tulajdonosuk, és a számukra alkalmas
    élőhelyet is helyesen választotta meg.
    Ez a dekoratív megjelenésű, különleges növény Magyarországon
    sehol nem őshonos, hazánkban csak arborétumokban, parkokban,
    botanikus kertekben és ritkán magánkertekben találkozhatunk vele.
    A fésűs mocsárciprus rendszertanilag a nyitvatermők közé tartozik,
    így a hazai fenyőféléinkkel áll közeli rokonságban. A Taxodium
    nemzetségbe sorolják, amelynek az egész világon mindössze
    három faja él! A további két testvérfaj a Taxodium ascendens és a
    Taxodium mucronatum – valamennyien az Újvilág lakói. Hazánkban a
    legismertebb közülük az Érdligeten is díszlő fésűs mocsárciprus.

    Egyedi megjelenés
    A fenyőkkel való rokonságát elárulják tűlevelei is, bár – szemben az
    előbbiekkel – lombját ősszel lehullajtja. A teljesen kifejlett sudár fák
    szinte az égre törnek, törzshosszuk elérheti akár az 50 m-t is.
    Az ismert európai példányok azonban – a teljesen kifejlett öreg
    fákat is beleértve – ritkán nőnek meg 35 m-nél magasabbra (ami
    azért nem csekélység). Élettartamuk hosszú, még heves viharok
    sem képesek kiszakítani a földből. Törzsátmérőjük ugyancsak
    termetes, hazájukban a rekordlistás példányoké eléri a 4 m-t! Európai
    populációjuk igen változatos megjelenésű a törzs eltérő fejlődése
    miatt. Ha egyenesen nő, akkor koronája kúp alakú, arányosan
    elvékonyodó. Ha girbegurbán fejlődik (ennek oka nem ismeretes),
    akkor lombkoronája is gömbszerűvé változik. Lombozata általában
    szabályos, zárt, néha nyitott, laza, a szerteszét meredező ágak olyan
    benyomást keltenek, mintha éppen szét akarna hullani.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15