Page 5 - Kertváros 2018-06 végleges
P. 5

1253. október 17. – 765  1887. október 2. – 131


             Yves Hélory Megszüle-             K
             a bretagne-i tett Violet           e              lt
                                        ert Gazdabo
             K e r m a r t i n J e s s o p
             szülöttje, aki ír  ápoló-           rt
             a szegények nő, aki há-
             ügyeit nagy rom hajó-
             bölcsesség- katasztró-
             gel, jogi tu- fát túlélt,       Szeretettel várja kertészkedő vásárlóit!
      dással és szeretettel védelmez- köztük a Titanicét. Argentínában  • Totális gyomirtók, műtrágyák •
      te mind az egyházi, mind pedig született. Nővérként dolgozott  • Kerti szerszámok •
      a világi bíróságok előtt. A forrá- a Titanic, a Britannic és az  • Fejszék, balták, fűrészek •
      sok kiváló hitszónokként is meg- Olympic hajókon. A Titanic jég- • Fóliák, takarófóliák, ponyvák •
      emlékeznek róla. Már életében, hegynek, a Britannic egy víz  • Borászati eszközök, hordók,
      de halála után is sok csodás ese- alatti aknának, az Olympic egy  üvegballonok, üvegtisztítók •
      ményt kapcsoltak a nevéhez. katonai hajónak ütközött és el-  • Bortartályok •
      VI. Kelemen pápa 1347. júni- süllyedt. A nővér mind a há- • Rágcsálóirtók •
      us 14-én avatta szentté. Tiszte- rom katasztrófát túlélte. Ezek
      lete egész Európában elterjedt, után nem meglepő, hogy Violet    Nyitvatartás:
      jogásztársulatok és egyetemek a Miss Unsinkable (elsüllyeszt- Hétfőtől péntekig: 8–17-ig | Szombat: 8–13-ig
      jogi karai védőszentként tisztel- hetetlen)  becenevet  kapta.  A 70-es út mentén Érd, Velencei út 11.
      ték és tisztelik ma is. 83 évesen halt meg Angliában.     Telefonszám: +36 23 362 550

      1946. október 4. – 72   1953.október 22. – 65     www.kertertgazdabolt.hu


      Susan Sarandon           Csepregi  Éva
      (született Susan          a   Kócbabák
      Abigail Tomalin)          nevű  trióban
      amerikai színész-          tűnt fel először
      nő matematikát,          az  1972-es  Ki
    Képek forrása: WikimediaCommons, thefamouspeople.com
      filozófiát és szín-         mit tud?-on, Pál
      háztudományt tanult. Karrier- Éva és Fábián Éva társaságá-
      je kezdetén modellkedett. 1970 ban énekelt. A Neotonnal 1973
      óta szerepel tv-ben, filmekben. végén  társultak.  1979-ben
      Első fontos filmszerepe a The a MIDEM fesztiválon léptek
      Rocky Horror Picture Showban fel, ekkortól külföldön New-
      volt 1975-ben. Az 1988-as év ton Family néven váltak ismert-
      hozta meg számára az áttörést, té. 1985-től a skót származá-
      a Baseball bikák című filmben. sú dalszerzővel, Bob Heatlie-vel
      1995-ben készült a Ments meg, élt és dolgozott, 1992-ben szü-
      Uram! című film, amelyben egy letett fiuk, Dávid. A Neoton Fa-
      nővért alakított. Ezért a filmért mília 1990-es kettészakadása
      elnyerte a legjobb női fősze- után Éva-Neoton néven folytat-
      replőnek járó Oscart. 1999 óta ta. 1996-tól 1999-ig a Ruttkai Éva
      az UNICEF jószolgálati nagykö- Színház tagja volt. Napjainkban
      vete. 3 férje volt és 3 gyermeke a Neoton Família Sztárjai formá-
      született.        cióban szokott fellépni.

                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10