Page 9 - Kertváros végleges
P. 9

Ipartestületi hírek


      GDPR (General Data Protection Regulation)
      Május 25-től egységes az adatkezelés az Európai Unióban.
      A szabályozás lényege, hogy a magánszemélyeknek na-
      gyobb betekintést és jogokat ad az adataik kezelésébe, ez-
      zel a cégek ez irányú kötelezettségeit növeli, a mulasztá-
      sokat pedig pénzbüntetéssel sújtja. Adatkezelési szabály-
      zatának kialakításában kérje ipartestületünk segítségét az
      ipterd00@ipterd.hu e-mail címen!

      ONLINE SZÁMLÁZÁS
      Július 1-től kötelező adatot szolgáltatni a NAV-nak a leg-
      alább 100 ezer forint áfatartamú számlákról. A kézzel ki-
      állított számlákról 5 naponta külön adatlapot kell majd ki-
      tölteni. A számlázórendszereknek pedig online folyamato-
      san kell adatot szolgáltatnia, nem gyűjtve, ahogy eddig. A
      működés elve ugyanaz lesz, mint az online pénztárgépe- Esküvokre, kerti partikra, baráti összejövetelekre,
      ké. Ha kérdése van keressen minket személyesen az érdi  családi rendezvényekre elorendelést felveszünk.
      Tesco Áruházban kialakított bemutatótermünkben.

      KÉMÉNYSEPRÉS
      A kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos jogsza-
      bály alapján a katasztrófavédelem a természetes személy
      tulajdonában álló, de egyben cég székhelyéül, telephelyé-
      ül, fióktelepéül szolgáló ingatlanok esetében a céges kö-
      telező kéményellenőrzést, valamint a tervek engedélyez-
      tetésével és a kémények műszaki átvételével kapcsolatos
      nyilatkozatokat a megyébe bejegyzett szolgáltatótól kell
      megrendelni. Az Érd és Környéke Ipartestület megállapo-
      dást kötött az érdi Magyar Kéményseprő Kft.-vel a vállal-
      kozók érdekében egy kedvezőbb díj kidolgozására. Aki el-
      mulasztotta a szerződéskötést a szolgáltatás igénybevé-
      telére a büntetés elkerülése végett kérjen segítséget ipar-
      testületünktől.

      BIZTOSÍTÁSI AJÁNLATAINK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA:
      Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás
      Kötelező vízszerelő és villanyszerelő felelősségbiztosítás
      Vállalati vagyon és felelősségbiztosítás
      Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, CASCO
      Lakásbiztosítás
      Fuvarozók felelősségbiztosításai
      Utasbiztosítás
      Igény szerint egyéb biztosítások

                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14