Page 6 - Kertváros végleges
P. 6

1978. június 19.         1853. július 5. – 165
    A nyár szülöttei         és augusztus 8. – 40
                                      Megszületett Csontváry Kosztka Tiva-
    1903. június 17. – 115               M e g s z ü l e t e t t dar festőművész. Eredetileg gyógysze-
            Megszületett Ruth         Garfield,  illetve résznek tanult, de tehetséget érezve
            Wakefield,  ame-         Odie, alias Ubul. otthagyta állását, és különböző mes-
            rikai  szakácsnő,         A  pár  képből terektől festészetet tanult. Utazásokat
            a  csokidarabkás         álló  képregé- is tett, jelentősebb képeit Keleten fes-
            keksz (chocolate         nyek címszerep- tette. Mintegy száz nagyobb mű-
            chip cookie) felta-       lője Garfield, egy vet alkotott. Míg külföldi kiállításairól
            lálója. Ruth és fér- lusta, kövér macska és gazdája, Jon, il- (például Párizs, 1907) a legnagyobb
            je útszéli foga- letve Jon kutyája, Ubul (angolul Odie). kritikusok  elismerően  nyilatkoztak,
            dót üzemelettek. Jim Davis 1978 körül alkotta meg itthon nemigen ismerték el. Ehhez kü-
            Az asszony a szo- Garfieldet, s eladta egy ügynökség-      lönc életvite-
            kásos süteményt nek. A szerződés értelmében a kép-        le, és – éle-
    akarta megsütni, de kifogytak a meg- regény 41 amerikai lapban jelent meg.  te vége felé
    szokott csokoládéból, ezért Nestlé cso- A macskát Davis saját nagyapjá-      egyre kifeje-
    kit kevert bele. Sütés közben a cso- ról, James Garfield Davis-ről mintázta.  zettebb – lát-
    ki nem olvadt bele, hanem darabákban A képregényt 1 hónap után az ügynök-       noki-prófétai
    megmaradt a kekszekben. A süti nagy ség levette az újságokból, de az olva-    allűrjei is hoz-
    hírverést kapott. Ruth és Andrew Nest- sóközönség tiltakozásának nyomásá-      zájárultak  –
    lé megállapodott, hogy a csomagolá- ra hamar visszahelyezték. Akkora sikert    sokan tartot-
    son a Nestlé kinyomtatja  a recep- aratott, hogy 1982-re az egyik legnép-    ták  őrültnek
    tet, Ruth pedig cse-       szerűbb képregényfiguraként tartották        emiatt.  Leg-
    rében egész életé-        már számon, s vagy ezer újságban sze-         i s m e r t e b b
    ben ingyen kapja a        repelt. Azóta rajz- és mozifilmek hőse      műve a Magá-
    Nestlé csokit.          is volt már Garfield.                 nyos cédrus.

    1928. augusztus 6. – 90      1958. augusztus 29. – 60     rolt, és többször is bekerült a Guinness
    Megszületett  Andy        M e g s z ü l e -         Rekordok Könyvébe, többek között a
    Warhol amerikai mű-        tett  Michael          Minden idők legsikeresebb előadója cím-
    vész, a pop-art leg-      Jackson ame-           mel. Az MTV a 80-as évtized előadójá-
    híresebb képviselő-       rikai popéne-          nak választotta. Tizenhárom Grammy-
    je. Pittsburghben szü-      kes, zeneszer-          díjat kapott, tizenhárom alkalommal volt
    letett. Eredeti neve:      ző.  Jacksont          kislemeze listavezető az Amerikai Egye-
    Andrew  Warhola.        c s o d a g y e -         sült Államokban és több, mint 750 mil-
   Képek: erdmost, tarnokhir.hu, Halmos B. Ágnes roltak ki Amerikába. A huszadik száza- hosszabb tá-
    Szülei a magyaror-
                     rekként
                         rek-
                                      lió lemezt adott el. Dollármilliókat gyűj-
    szági Mezőlaborcból
                                      tött és adományozott segélyszerveze-
                     lámozták, de
    (ma Szlovákia: Medzilaborce) vándo-
                     ké p e s s é g e i
                                      teknek.
    di képzőművészet egyik emblematikus von is kiáll-
    figurája. Sikeres reklámrajzoló karrierje ták az idő pró-
    után Warhol világhírnévre tett szert, mint báját. Először a családi együttesben,
                     a Jackson 5-ban lépett fel, majd szóló
    festő és avantgarde filmkészítő. 1987-
    ben halt meg. Warhol 1968-ban meg-
                     karrierbe kezdett. Thriller című lemeze
    jósolta, hogy – a tévének köszönhető-
                     minden idők legnagyobb példányszám-
    en – mindenkire vár 15 perc hírnév, eh-
                     ban elkelt albuma. Egyike azon kevés
    hez elég csak az arcunkat adni valami előadónak, akit a Rock and Roll Hall of
    hülyeséghez.
    6                 Fame két alkalommal is tagjai közé so-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11