Page 5 - Kertváros végleges
P. 5

1903. június 17-én Henry Ford meg-
      alapította a Ford Motor Company-t.
      A 39 éves koráig kizárólag sikerte-
      len üzleti vállalkozásokba fogó Ford
      tehetséges szerelő és órajavító volt,
      ráadásul már 16 éves korában kidol-
      gozta a sorozatgyártás tervét, de
      abban az időben még nem volt szük-
      ség tömegtermelésre. Első két autó-
      építő vállalkozása tönkrement, utána
      alapította a Ford Motor Company-t.
      Tehetsége és gyakorlata volt, de
      pénze nem sok, ám több befektetőt
      is talált, így az első Fordot 1 hónappal
      az alapítás után már el is adta. Autóit
      először külső cégekkel gyártatta, a
      rivális Dodge-fivérek is neki dolgoz- Később a többi kocsi átlag 1000 dolláros árával szemben a Fordhoz már 345
      tak. Az első Ford T-modell 1908-ban dollárért hozzá lehetett jutni. Hogy minél olcsóbb legyen a gyártás, Ford ren-
      jelent meg a piacon. Az autót Galamb geteg hasznos ötlettel rukkolt elő. Elkészítette korának leghatékonyabb gyár-
      József gépészmérnök, a Ford Motor tósorát, szabványosította és cserélhetővé tette az alkatrészeket, alkalmazot-
      Company  főmérnöke  tervezte. tait pedig jól megfizette munkájukért.      50 éve, 1968. június 27-én adtak el Tudta, hogy 90 éves az előre sze- 95 éve készült el a Hollywood felirat
      először magyar Közértben Coca- letelt kenyerér? 1928. július 7-én a Hollywood feletti dombon. A szö-
      Colát.              adták el először a Chillicothe Baking veg eredetileg Hollywoodland  volt,
                       Company termékét, Chillicothe-ban, de az utolsó 4 betűt az 1949-es felújí-
      70 éve, 1948. június 21-én futott le az  Missouri államban, Amerikában. tás alkalmával eltávolították.
      első eltárolt számítógépes program
      a Manchester Mark I. nevű számító- 55 éve van Moszkva és Washington, vagyis a Kreml és a Fehér Ház között
      gépen.              forró drót, vagyis a közvetlen telefonkapcsolat.

                       költségtakarékosság céljából három részletben készült el. Építését 1948.
                       április 11-én kezdték a Széchenyi-hegyen, és a rohammunkában elké-
                       szült első három kilométeres szakaszt 1948. július 31-én nyitották meg.
                       Az első szerelvényt, a kis pirost Strém Péter forgalmista indította útjára
                                       a Széchenyi-hegyen. Egy év múlva
                                       fejeződött be a második sza-
                                       kasz építése a Sárvári-liget (ma
                                       Szépjuhászné) állomásig, ezt 1949.
                                       június 24-én adták át. 1950 augusz-
                                       tusában elkészült a Széchenyi-
                                       hegy és Hűvösvölgy közötti tel-
      70 éves a Gyermekvasút vagy                  jes, 11,2 kilométeres pálya, melyet
      ahogy  alapításakor  hívták,  az                1950. augusztus 19-én avattak fel,
      Úttörővasút, ahol a vasutas szol-               és másnap megindult rajta a forga-
      gálatot gyerekek látták el. A kes-              lom. A kisvasút 1990. március 31-e
      keny nyomtávú (760 mm) kisvasút                óta Gyermekvasút néven működik.

                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10