Page 4 - Kertváros végleges
P. 4

Kishírek


    A NAgyvilágból
    1783. nyara a ballonos repülés lezuhant. Aztán a Montgolfier-
    nagy ideje volt Franciaországban –  fivérek kitalálták, hogy léggömb-
    igaz, voltak, akiknek nem volt jük folyamatos melegítéssel hosz-
    szerencséjük. Nem úgy Joseph szabb ideig is a levegőben tart-
    és Jacques Montgolfiernek, akik ható. Így született meg a hőlég- méteres, selyemmel és gumi-
    júniusban bemutatták a hőlég- ballon. Azon a júniusi napon a len- val bevont, hidrogéngázzal töltött
    ballonjukat. Lakóhelyükön, egy vászonból készült, papírral burkolt léggömb. A kísérlet a Montgolfier-
    Annonay nevű kisváros piacte- és kenderhálóval körbefont sze- fivérek léggömbrepülésének sike-
    rén, a legfőbb városi elöljárók mélyzet nélküli ballon mintegy rét folytatta, azonban itt nem
    és hatalmas nézősereg jelenlé- 1500 méter magasban 17 percig ujjongott a tömeg. A világon az
    tében engedték hőlégballonjukat lebegett, majd a felszállás helyé- első hidrogénballon 42 perces
    a levegőbe. Másokhoz hasonlóan től kb. 2 kilométerre leereszkedett. repülés után Párizstól 22 km-re,
    ők is már korábban is kísérletez- Két hónappal később Párizsban Gonesse falu közelében ért földet.
    tek, hogy füsttel töltött ballonja- szállt fel a Jacques-Alexandre A környékbeliek azonban félel-
    ikkal fölemelkedjenek, azonban a César Charles francia fizikus által mükben vasvillákkal szétverték a
    füst gyorsan kihűlt, a ballon pedig épített, 3,5 méter átmérőjű 27 köb- „földre szállt ördögöt”.    Már 1225 éve annak, hogy a norman- a legnagyobb magyar gyártású csata- Haditengerészetnél követelmény volt,
    nok első hadjáratuk során Wales déli hajó, a Szent István. A Szent Istvánt a hogy a tengerészek tudjanak úszni, a
    partjainál lévő Holy Islanden kirabolták Ganz-Danubius Fiumében lévő hajó- hajó 1087 főnyi legénységéből mind-
    a Lindisfare kolostort. A mai Norvégia, gyárában építették. 1915-ben állítot- össze 85 matróz és 4 tiszt vesztette
    Dánia és Svédország területéről szár- ták hadrendbe, első és egyben utolsó életét. A Szent István egyike annak a
    mazó normannok (vikingek) ekkor harci bevetésére 1918. június 9-én éjjel kevés hajónak, melyeknek elsüllyesz-
    kezdték meg hadjárataikat Nyugat- és futott ki. Egy torpedónaszád megtá- tését filmre vették. Roncsa az iszapba
    Kelet-Európában. Betörtek Angliába, madta és 500 méterről kilőtte. A Szent fúródva 66 méter mélyen nyugszik.
    Írországba, feldúlták Britanniát és poli-  István reggelre elsüly- Réz névtáblája és más maradványok a
    tikai, gazdasági hatalomra tet-       lyedt. Köszönhetően pólai múzeumban láthatók.
   Képek forrása: pixabay.com, mti, WikimediaCommons, fortepan.hu
    tek szert. A kalandvágyó vikin-        a gyorsan érkező S ha már a tenger alatt járunk 1958.
    gek katonai sikereinek titka a         segítségnek és augusztus 3-án a világ első atomhaj-
    vakmerő, gyors támadásaik-              annak,  hogy tású hajója, az amerikai Nautilus ten-
    ban, nyílt tengeren és folyó-             az  Császári geralattjáró átkelt az Északi-sark jég-
    kon egyaránt használható              és   Királyi takarója alatt.
    sekély járatú hajóikban rej-
    lett.
    De, mint tudjuk, a hajók
    el is süllyedhetnek. Mint
    mondjuk a Vasa svéd
    királyi hadihajó amely már
    első útján Stockholm köze-
    lében elsüllyedt.
    100 éve van már annak is, ami-
    kor 1918. június 10-én elsüllyedt


    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9