Page 11 - Kertváros végleges
P. 11

azt a házat lebontották és egy szép
      új ház van a helyén. A virágaim meg   Cini állatai
      nem valami „eszemjátszom” virágok,  Kutyák: Zuszka és Málna
      hanem a kedvenceim. Margaréta meg  (szamojédok), Sára (magyar vizsla)
      az édesanyám kedvence, az orgona.  Manó, a vágóhídtól megmentett
                             lipicai ló
      – Úgy látom, nem azért költözött ide,  Cicák: Minizizi, Fekusz, Nózi, Lulu
      mert divat volt, vagy talán még ma is
      az. Milyen itt élni?
                       Angliában él és dolgozik. Ismert állat-
      – Nem tudom, divat-e, vagy a kiköltö- védő, így nem csoda, ha sok négylábú
      zők szeretik is a zöldövezetet – én jól családtag s körülveszi.
      érzem magam, nagyon szeretek itt
      lenni. A baráti kör ugyan bent maradt, – Niki azt mondja, azt éli, mint én. A
      de megmaradt és lettek mellé itteni kétéves angliai életet. Csak hát, ami-
      barátok. És nagyon nagy kerti kajáláso- kor én voltam kint, akkor kincs volt a
      kat szoktunk itt tartani velük.  telefon, más volt a kapcsolattartás az lanatot elevenített fel. Az öltö-
      Meg természetrajongó és -vigyázó is itthoniakkal. Sokkal jobban hiányzott zőben nosztalgikus érzés kerítette
      vagyok. Például mindig részt veszek a nekem anyu, mint neki most az ott- hatalmába, hisz három fesztiválgyő-
      helyi szemétszedő akciókban, illetve hona. Mi a technikának köszönhetően zelem előtt öltözött itt (igaz, azóta fel-
      nagyon sokat énekelek természet- naponta kétszer beszélünk telefonon, újították, de mégis ugyanaz az öltöző)
      védő, állatvédő szervezetek javára is.  Viberen, Skype-on. Februárban itthon és a színpadon azt a pillanatot, amikor
      Úgy gondolom, nagyon sokat ártottunk volt én meg nála áprilisban. De szeren- a Fák, virágok, fény című dal éneklése
      már a természetnek, de az visszaüt. csére úgy tűnik, hogy épp Érden alakul közben a kivetítőre pillantott és ott az
      Azért van a sok természeti katasztrófa. egy lehetőség arra, hogy hazajöjjön és édesanyját látta.
      És egyébként is próbálkozhatunk min- ugyanolyan jól tudjon elhelyezkedni,
      dennel, a természet úgyis visszaveszi, mint kint. Boldog lennék, ha hazajönne. - Azt hittem, hogy nem is tudok tovább
      ami az övé.            Mert annál fontosabb nincs, mint hogy énekelni, hanem sírva fakadok. De
                       a szeretteiddel légy. Mert megy az idő. aztán a színpadi rutin átsegített ezen
      A család             43 éves voltam, mikor Nikit örökbe a kritikus pillanaton. A közönség pedig
                       fogadtam. Nagyon szerettem volna állva énekelt velem.
      Úgy tűnik, Cini jól érzi magát egye- gyermeket, 12 beültetésem volt, de Amíg édesanyám élt, semmi gon-
      dül is. Nem is félős – egyedül a repü- 12-13 hetesen elveszítettem őket. Ez dom nem volt. Barátnő, anya, cinkos-
      lés alatt szenved. De ezt is úgy veszi, fizikálisan és lelkileg is nagy megpró- társ, szerelmi titkok őrzője is volt ő egy-
      hogy ezzel kerül egyensúlyba az a sok báltatás. Talán ezért van, hogy egy- ben. Maminak feladatai voltak: ő bon-
      jó, amit a színpad, a zene nyújt a szá- egy babát látva elolvadok. Szeretnék totta a leveleimet, befizette a csekkjei-
      mára. Otthonában pedig egyáltalán nagyon unokákat is! Ma már egyéb- met, intézte a telefonokat. Fiatalon sok-
      nem magányos, bár Niki lánya két éve ként az örökbefogadás talán kicsit szor berzenkedtem is amiatt, hogy a
                       divat is, de azt azért látni kell, hogy szerelmesleveleimet fölbontja. De azt
                       az sem megy egy bizonyos kor után, mondta erre, hogy ő csak azt akarja,
                       mert a gyereket föl is kell nevelni. hogy ne foglalkozzak azzal, ami nem
                                       fontos.
                       Édesanya             Sokszor megyek hozzá a temetőbe is.
                                       A barátnőim mindig mondják, hogy
                       70 évesen a jubileumi koncert- nem menjek oda, mert a temetőben
                       jét Cini az édesanyja emlékének rossz energiák vannak. De én erre
                       ajánlotta. Az Erkel Színház felrobbant –  azt felelem, hogy azokat mindig ott is
                       állt a beszámolókban. Ő pedig két pil- hagyom.

                                                      11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16