Page 4 - Kertváros 2018-04 végleges
P. 4

Kishírek


    A NAgyvilágból

                     Április 24., Szent György napja tava-
                     szi gonoszjáró nap, ekkor a boszor-
                     kányok  szabadon  garázdálkod-
                     hattak. Tüskés ágakat, nyírfaága- 1803.  április  26-án  meteo-
                     kat tűztek a kerítésbe, ajtóra, hogy ritzápor  hullott  az  északke-
                     a gonoszt távol tartsák. Aki ilyen- let  Franciaországban  található
                     kor a keresztútra ment, meglát- L'Aigle-re. Közel 3000 darab mete-
                     hatta a boszorkányokat; e nap haj- oritot találtak, köztük volt 10 kg-os
                     nalán mentek a néphit szerint har- is – ezzel pedig megkezdődött a
                     matot szedni. Lepedővel szedték meteoritok tudományos kutatása.
                     fel a mezőről a harmatot, majd kifa- Mára a kutatók rendelkezésére álló
    csarták a lepedőt, s az így nyert nedvet megitatták a tehenekkel. Másutt kb. 61 400 db minta szinte minden
    a harmattal együtt a búza hasznát lopták el a boszorkányok másoktól. hétre tartogat valami új felfede-
    Közben azonban mondogatták: "szedem, szedem, felét szedem", ezzel zést. Maguk a meteoritok kisebb-
    jelezve, hogy csak a haszon felére pályáznak, nehogy a hatás nagyon is nagyobb méretű aszteroidatörme-
    feltűnő legyen, s kiderüljön a gonoszság. György napja volt a magyarság- lékek, melyek a Mars és a Jupiter
    nál az állatok első kihajtásának a napja.              közötti kisbolygóövből érkeznek.
                                      Bonyolult pályájuk végül keresz-
    80 éve, 1938. áprilisában jelentette hogyan lehet egy tintával töltött  tezi Földünkét, majd néhány 10
                                      km/s-os sebességgel légkörünkbe
    be Bíró László József a Magyar hengerből és egy golyóból össze-
   Képek : Pixabay.com, Wikimedia Commons badalmát. A későbbi feltaláló ifjú- jegyeztette be, a gyártáshoz foly- nással az alsóbb légrétegekben
               Bíróságnak állítani a folyamatosan író tollat.
                                      érve lefékeződnek és feltűnő fény-
    Királyi
        Szabadalmi
                                      jelenséggel, esetleg hangrobba-
                     Bár szabadalmát Magyarországon
    Töltőtoll néven első golyóstoll-sza-
                                      darabokra hullanak, végül elérik a
                     tatott kísérleteket azonban már
    korában számos szakmában kipró-
                                      felszínt. Hullásuk közben felületük
    bálta magát: az orvosi egyetemen külföldön végezte. A jól használ-
                                      megolvad és a fekete színű olvadt
                     ható, ma is ismert golyóstollára
    kezdett, majd foglalkozott grafo-
                                          vékony
                                      anyag,
    lógiától kezdve a festészeten át az Argentínában kapott szabadalmat
                                                   kérget
                                               üveges
    autóversenyzésig
                                      alkotva hirtelen ráhűl a légkör által
             sokmindennel. 1943-ban. A sok más találmánnyal
                                      lefékezett, végül szabadesésben
    1932-től több folyóiratnak és lapnak is rendelkező Bíró Buenos Airesben
    volt munkatársa, így került a nyom-
                     hunyt el 1985-ben. Elismertségét
    dák közelébe. Ott aztán a nyom-
                                      Ezért megtalálásukkor a frissen
                     bizonyítja többek között, hogy
                kitalálta, választott hazájában az ő születés-
    dagépeket
          nézegetve
                                      hullott meteoritok MINDIG sötét,
                                      gyönyörűen
                     napja, szeptember 29. az Argentin  hulló és kihűlt meteor anyagára.
                                             bársonyos
                                                   fekete/
                     Feltalálók Napja.         sötétbarna, esetleg sötétkékes szí-
                                      nűek. Utána anyaguk oxidálódhat.
                     Tudta, hogy a lapos, úgynevezett
                     zsirardi kalap Alexander Girardi
                     osztrák színész, kuplé- és daléne-
                     kesről kapta a nevét? Ugyanis a
                     népszerű művész fellépésein min-
                     dig ezt a jellegzetes szalmakalapot
                     viselte.
    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9