Page 10 - Kertváros 2018-04 végleges
P. 10

Nem. Nem. Soha nem,
       nem. Amikor eldőlt, hogy       Kovács
      a Címlapsztoriban Kovács
        Katiról írok, egyből ez a
     Táncdalfesztivál-győztes dal,           Kati
      a Nem leszek a játékszered
      eleje ugrott be, aztán meg
      a Most kéne abbahagyni, a   39 nagylemez. 328 gyűjteményes
      Ha legközelebb látlak és a  albumon jelentek meg felvételei –
     Rock and roller. Családomat,   diszkográfiája szerint 477 hazai és kül-
      ismerőseimet kérdezgetve    földi hanghordozó őrzi dalait. Az éne-
      előkerült az Add már Uram   kesnő repertoárjában több mint 500
                     dal van! Koncertezett Amerikában,
     az esőt, a Mit remélsz, a Légy  Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában,
   Képek: Fortepan.hu, Wikimedia commons, Kovács Kati hivatalos Facebook oldala
      mással boldogabb, az Egy   valamint Európa szinte minden orszá-
      hamvasarcú kisgyerek, az-   gában. Külföldön 6 nyelven (magyarul,
     tán A régi ház körül, az Arc a  angolul, németül, japánul, oroszul és
      vonaton, az Érj utol, az Úgy lengyelül), 11 országban, 80 kiadásban
        szeretném meghálálni.   jelentek meg felvételi. Dalait lefordí-
                     tották még cseh, francia, finn, olasz és
    Vagyis tulajdonképpen egy reprezen- spanyol nyelvre is. Az „Év énekesének” Előadókról sokszor mondják, hogy
    tatív minta a 20. század egyik legter- választották többek között Angliában képesek megújulni. Kovács Katiról
    mékenyebb és legsokoldalúbb művé- és Németországban is.      azonban én úgy érzem, ez nem mond-
    szének több mint 50 éve tartó hihetet- Az kedvenc dalok előbbi felsorolásá- ható el. Neki ugyanis a fél évszáza-
    lenül sikeres pályafutásából, amelybe ból kitűnik, hogy pályája valameny- dos pályafutása alatt nem kellett soha
    a legkülönbözőbb zenei műfajok, még nyi korszakából, és különböző szerzők- megújulnia, hisz valamennyi dala a
    az opera is belefért. No meg a színé- től vannak nagy kedvencek – ami meg- megszületésétől napjainkig aktuá-
    szet – ugyanis Kovács Kati több mint erősíti, amit Kovács Katiról sokszor és lis és hiteles, ugyanúgy, mint az elő-
    20 filmben és színházi darabban sze- sokan elmondtak már. Azt, hogy kivé- adó maga. Külön kedvencem a sze-
    repelt, valamint több tucat film betét- telesen sokoldalú tehetség, aki gyakor- mélyiségében például az, hogy het-
    dalát is ő énekli. De színésznek soha latilag bármit képes elénekelni és még venen felül is hord farmerdzsekit – és
    nem vallotta magát.        az esetleg gyengébb dalokat is sikerre mégsem az a képzetünk, hogy a nagy-
    Nézzünk néhány adatot: Kovács vinni. Ez persze azért sem csoda, mert mama az unokája holmijával igyekszik
    Katinak 108 magyarországi és 25 kül- mezzoszoprán énekhangja négy és fél fiatalnak látszani. Mert a személyisége
    földi önálló lemeze jelent meg, ebből oktávos hangterjedelmű.   ma is olyan, mint volt 1965-ben az


    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15