Page 4 - Kertvaros-november-vegleges
P. 4

Kishírek

    A NAgyvilágból

    125 éve, 1892 novemberében korrupció és hűtlen kezelés miatt bíróság
    elé került az a csoport, amely koncessziót kapott az Atlanti- és Csendes-
    óceánt összekötő csatorna építésére, s ezzel kirobbant a Panama-
    botrány. Ferdinand Marie Vicomte de Lesseps francia mérnök nevéhez
    fűződik a Földközi- és a Vörös-tenger között közvetlen összeköttetést biz-
    tosító Szuezi-csatorna megépítése. Lesseps volt a Panama-csatorna ter-
    vének kezdeményezője és a kivitelezés vezetője is, azonban a csatorna-
    építő társaság 1889-ben a rossz gazdálkodás miatt csődbe ment, így a kisrészvényesek szinte egész vagyo-
    nukat elvesztették. A Panama-csatorna körüli botrány válságba sodorta Franciaországot. Számos képviselőt
    azzal vádoltak, hogy kölcsönt vettek fel az elfogadott részvényekre, amikor a pénzügyi helyzet már nyilvánvaló
    volt. A Panama-botrány kirobbanása után, 1893-ban lemondott a kormány, Lessepset 5 évi börtönre ítélték, de
    végül az ítéletet hatálytalanították.

    40 éve, 1977 novemberében indult meg Európa és New York között a szu- Már 20 éve (1997.
    perszonikus polgári légiforgalom a Concorde gépekkel. A szuperszonikus  november 9. óta)
    utasszállítók megszületése a hidegháborúnak volt köszönhető: az 50-es  Európában  a
    években indult meg nyugaton és a Szovjetúnióban is a fejlesztés. A fran- Feltalálók Napját
    cia-brit Concorde először 1969-ben emelkedett a levegőbe, és 1976-tól  egy  részben
    27 éven keresztül állt szolgálatban. A első járatokat a London-Bahrein és a  magyar szárma-
    Párizs-Dakar-Rio de Janeiro útvonalakon indították. Az Egyesült Államok  zású  színésznő
    Kongresszusa ekkor épp betiltotta a Concorde leszállását az USA-ban,  és feltaláló, Hedy
    főleg a lakosság hang-          robbanás elleni tiltako- Lamarr születés-
    zásai miatt. Később               az Egyesült Államok  napján  ünnep-
    mégis engedélyt                 adott a Concorde- lik.  Lamarr  az
    nak a leszállásra.                A Londonból és  1933-as  Extase
                             York-i John. F.
    Párizsból a New                kat 1977. novem- (Extázis) című filmjével írta be
   Képek: Wikimedia Commons ber 22-én indították el  lentősebb a London és New  mutatják az arcát, majd egy rövid
                                      magát a fimtörténetbe, amelyben
    Kennedy repülő-
                             térre tartó menet-
    rendszerű járato-
                                      orgazmus közben premier planban
                           először. Sok rekordot
    felállított, ezek közül a legje-
                                      úszó jelenetben meztelenül mutat-
    York közötti 2 óra, 52 perc és 59 másodperces repülőút volt, 1996. február
                                      kozik.
    7-én. A 2000-es Concorde-katasztrófa, a 2001. szeptember 11-ei terror-
                                      Feltalálóként neki köszönhetjük
    támadások és több más kedvezőtlen tényező miatt 2003. október 24-én
                                      amit torpedók irányítására használ-
    kivonták a forgalomból. Az utolsó üzemképes Concorde utasok nélkül
                              2003. november  az ugrókódos adó-vevő rendszert,
                                      tak. Az Amerikai Szabadalmi Hivatal
    Tudták, hogy a világ                26-án szállt fel  (United States Patent Office) a
    egyik vezető könnyűzenei              utoljára, a filtoni  2.292.387-es számon jegyezte be a
    lapja, a Rolling Stone               repülőtér múze- „Titkos Kommunikációs Rendszert”
    magazin első száma                 uma felé, de a  1942. augusztus 11-én. Később ez a
    1967. november 9-én, a               gép a visszavo- találmány lett az alapja a bluetooth-
    címoldalán John Lennon               nulása után is  és wifi-hálózatok és más modern
    fotójával jelent meg?               a repülés egyik  kommunikációs rendszerek műkö-
                              jelképe maradt. désének.   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9