Page 2 - Kertvaros-november-vegleges
P. 2

Év vége, jótékonyság, ajándékozás


                        „Egyesületünk nem csak év végén, hanem egész évben folytat jóté-
                        konysági szolgálatot. Az advent időszaka azonban érzelmileg job-
                        ban hat az erre rászorultakra, ezért mi is aktívabbak vagyunk.” Ez a
                        kijelentés az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének leve-
                        léből származik, amelyben összefoglalták, hogy mikor, hol és miért
                        találkozhatnak velük azok, akik névtelenül szeretnének segíteni
                        mások karácsonyi ajándékozásában. Összeállításunkban néhány
                        ilyen anonim ajándékozási ötletet adunk.
    A nagycsaládosok és az élelmiszerbank közös szer-
    vezésében novemberben élelmiszeradományokat
    gyűjt az Ága-Boga. November 10. és 12. között az érdi
    Kálvin téri CBA-nál, november 24. és 26. között pedig
    az érdi Tescónál fiatalok bevonásával gyűjtik az ado-
    mányokat. A lényege, hogy a bejáratnál megkérik a
    vásárlókat, hogy ha megtehetik, a vásárlásaiknál egy-
    egy alapélelmiszerből vegyenek 1-2 darabbal többet,
    amit kifelé leadhatnak. Ezt juttatják el az érintett nagy-
    családoknak.                    Ahogy az megszokott élelmiszeradományokat a
                              különböző egyházi karitászszervezetek is gyűjtenek
                              az adventi időszakban és lesznek jótékonysági vásá-
                              rok is, amelyek bevételét a rendező szervezetek ado-
                              mányozásra fordítják.
    Aztán ott a MikulásGyár, amely tartós élelmiszert, tisz-
    tító és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, taka-
    rót, játékot, könyvet gyűjt december 1. és 22. között. A
    Baptista Szeretetszolgálat évek óta szervezi az orszá-
    gos cipősdoboz akciót, amelyben határon inneni és
    túli rászorulnak juttatnak adományokat.
    Mi is a voksunkat a saját összeállítású cipősdoboznyi     Mi kerüljön a cipősdobozba?
    ajándék mellé tesszük, amely helyben, a saját lakó-  • Fiús vagy lányos játék, baba, társasjáték,
    helyünkön biztosan eljuttatható egy-egy arra rászo-    plüssállat
    ruló gyermeknek, fiatalnak. A nagy gyűjtések ugyanis     • Rajzpapír, foglalkoztató füzet, kifestőkönyv
                                    (felnőttnek is)
    jórészt hasznos holmikra szorítkoznak, egy-egy ilyen
    doboz pedig igazi karácsonyi ajándékokat rejthet: játé-   • Festék, filctoll, zsírkréta, színesceruza
                                   • Könyv (mesék, regények, naplók)
    kot, édességet, ékszereket, kisebb műszaki cikkeket…     • Műszaki cikkek (hajkreppelő, hajszárító, MP3-
    Írjuk rá, hány éves és milyen nemű személynek szán-      lejátszó, borotva)
    juk az ajándékot és persze kötelező szépen be is cso-    • Divatékszer, táska, karóra
    magolni!                          • Sminkholmi, körmös-műkörmös készlet, illatszer
                                  • Csoki, keksz, nem romlandó (akár házi) édesség


   2
   1   2   3   4   5   6   7