Page 11 - kertvaros-04
P. 11

A Trükk című darab előadásán,
  a Pesti Színházban,                            GyŰJTőK FiGyeLMébe!
  Kovács Istvánnal,
  Tahi-Tóth Lászlóval                    KÉP A TÜKÖRBEN (1973) • AMIKOR ÉN MÉG KISLÁNY VOLTAM
  és Tordy Gézával                     (1976) •  MÁKOSRÉTES (1980) • HELIKOFFER (1983) • BOLDOG

                               SZÜLETÉSNAPOT (1986) • AZ ISMERETLEN ISMERŐS (1989)
                               • VÁLOGATÁS (1990) • VANNAK MÉG ROSSZ GYEREKEK (1991)
                               • A FIAM+A LÁNYOM (1994) • MICIMACKÓ ÉS A TÖBBIEK (koncert)
                               1996 • RENDKÍVÜLI GYEREKNAP (1998) • HALÁSZ JUDIT MESÉL
                               (1998) • MOZART, W. A.: A VARÁZSFUVOLA (2001) • MINDEN
                               FELNŐTT VOLT EGYSZER GYEREK (2003) • KODÁLY ZOLTÁN -
                               HÁRY JÁNOS Halász Judit mesél (2004) • HÍVD A NAGYMAMÁT
                               (2005) • HALÁSZ JUDIT MESÉL (2007) • SZERESD A TESTVÉRED!
                               (2007) • CSIRIBIRI (2009) • APA FIGYELJ RÁM (2011) • HALÁSZ
                               JUDIT ÉS A CIPŐ (2013) • KEZDŐDHET A MULATSÁG (2014) •
                                    NEM SZÜLETTEM VARÁZSLÓNAK (2015)                                       Játszott a drámairodalom legna-
                                       gyobb szerzőinek darabjaiban,
                                       Millertől, Tennessee Williamsen,
                                       Csehovon, Molière­en, G. B. Shaw­n
                                       keresztül Goldoniig, Woody Allenig
                                       és Neil Simonig. A magyar szerzők
                                       közül Krúdy Gyula, Örkény István és
                                       Szakonyi Károly darabjaiban nyújtott
                                       maradandót.
      kája talán nincsen? Bródy a mai napig segít nekem, ő írja a téma- és címadó  Fiatalon a filmszerepek is meg­
      dalokat, de a többi verset, a költőket már én választom ki. Mostanában nem  találták, közel negyven filmben és
      új témákon gondolkodtam, hanem azon, hogy milyen formában kéne megszó- számos tévéjátékban szerepelt.
      lítani a gyerekeket. Kétségeim támadtak, hogy el lehet-e még adni a CD-ket.  A már említett interjúban elmondta,
      Lehet, hogy letölthető lemezt kéne csinálni, vagy csak pár dalt; esetleg egy  hogy sajnos, manapság már nem
      könyvet néhány klippel és DVD-vel. Hál’ istennek, azért még jól fogynak a leme- találnak rá a filmszerepek, ami
      zeim, talán azért is, mert ma már családok járnak a koncertjeimre, ritkán ének-  egyrészt azért van, mert a hazai fil­
      lek csak gyerekeknek, ezért mindkét generációt meg kell szólítanom. Milnének,  mekben nemigen vannak idős női
    Képek forrása: MTA, fortepan.hu • diszkográfia forrása: halaszjudit.hu
      Lázár Ervinnek vagy Janikovszky Évának ez sikerült, rájuk gondolok példaként,  szerepek, másrészt az ismertsége is
      és valami hasonló módon szeretnék szólni én is.”          akadálya annak, hogy egy filmszere­
                                       pet megkapjon. Ahogy fogalmazott:
      Halász Judit elsősorban nem énekes, hanem színésznő. Nem is akármilyen!  „A filmszerepek elmaradozásában
      Kossuth­ és Jászai Mari­díjas érdemes művész, a Magyar Köztársaság Tiszti  az is közrejátszhatott, hogy a dalaim-
      Keresztje kitüntetés birtokosa, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. mal nagyon erős nyomot hagytam
       Amit életrajzából sohasem hagyna ki, hogy gimnazistakorában első osz­ az emberekben, és elsőként minden-
      tályú minősítésű lovasként tagja volt a magyar ifjúsági díjugrató lovas válo­ kinek ezek jutottak eszébe rólam.
      gatottnak, a felnőtt országos bajnokságon pedig harmadik helyen végzett,  A rendezők pedig azt szeretnék,
      és megkapta a legjobb női lovasnak járó kitüntetést. Mindig is szerette volna  ha a filmbeli karakter csak az övék
      lovastudását színészként is kamatoztatni, de erre csak egyetlenegyszer került lenne, és az emberek nem gondolná-
      sor Szabó István Szerelmesfilmjében, aki úgy írta meg a forgatókönyvet, hogy  nak róla valami másra.”
      a művésznő lovagolhasson benne.                    Pedig Halász Juditról mindenki­
       1960­ban érettségizett a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban.  nek a Csiribiri, a Se hall se lát Dömötör,
      A Színház­ és Filmművészeti Főiskola elvégzése után (1964) a Pécsi Nemzeti  vagy újabban a Hívd a nagymamát!
      Színházhoz szerződött. Alig töltött ott fél évet, Várkonyi Zoltán már vendég­ jut az eszébe… • Halmos B. Ágnes
      nek hívta a budapesti Vígszínházba, és a következő évadtól leszerződtette.
      Azóta is Magyarország legnagyobb prózai színháza társulatának a tagja.
                                                        11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16