Page 8 - kertvaros-02
P. 8

Gyöngyhajú Lány
                Balladája

sztárvendég

                Kreativitás,

                hit és szakértelem

                ExperiDance

Szenvedélyem, Velence     Tánctársulat

   Aki látott már valaha   Az ExperiDance Produkció szinte azóta   Mi a titok?                       Fotók: ExperiDance
 ExperiDance-előadást,     szerepel töretlen sikerrel a Nemzeti   „Kevés olyan sokarcú kifejezési forma
                Színház, a Nemzeti Táncszínház,      létezik, mint a mozgás, a tánc... Nekünk,
   az tudja, hogy valami   a RAM Colosseum és a Művészetek      magyaroknak, olyan tánchagyománya-
 egészen új, különleges,    Palotája színpadán – nem meglepő     ink vannak, amelyek a világon minden-
                – telt házas előadásokkal. Nevüket     hol híressé és kedveltté váltak, ismertté
      nagyon magyar,   a legnagyobb tánctársulatok közt emle-  tették országunkat. Tánckultúránkat rég-
     klasszikus, mégis   getik szerte a világon. Zsúfolásig meg- óta, sokan és sokféleképpen jelenítik
 nagyon modern, egyedi     telt a nézőtér Pekingben, Sanghajban,   meg hazánkban és a világban. Az évek
táncművészetről van szó.    ahogy Ausztria, Németország, Svájc    során több generáció is felnőtt, átala-
 És ez a furcsán leírható,   ­arénáiban is, ahol az Apassionata    kult a világ, változott az emberek igénye,
vagy inkább leírhatatlan    p­ rodukcióin keresztül hétvégenként   ízlése. A mai táncosok feladata sokkal
      „elegy” hatalmas   rendszeresen akár 30 000 néző előtt    nehezebb és összetettebb mint elődeiké
   népszerűséget hozott    népszerűsítik az ExperiDance-t.     volt, hisz úgy kell megőrizniük és nép-
  a társulatnak 2000-es                         szerűsíteniük a régi tánchagyományokat,­
                   Az ExperiDance            hogy azok a mai emberek számára is
        alapítása óta. 2017-es turnéjának            ­érthetővé, élvezhetővé váljanak. Ezen
                                     nehéz feladat kiváló megoldását vál-
                       előadásai:          lalta és vállalja tánctársulatunk min-
                                     den p­ rodukciójával, úgy a magyar, mint

 Nostradamus – Világok vándora • Gyöngyhajú Lány Balladája
 – A musicalek alfája és omegája • Fergeteges – A királyné, a gróf és
 a cigánylány • Monte Cristo grófja – A legenda visszatér • Én, Leonardo
 – Leonardo da Vinci, a zseni testközelből • Szenvedélyem, Velence –
 Velence, a vízi város rejtélyes élete • Ezeregy év – A történelem extázisa
 21 táncképben • Nagyidai cigányok – Álomszerű tánckomédiában bomlik
 ki Európa vándor népe, a cigányok színes világa • Revans – Ősi mese
 a kapzsi uraságról és a furfangos szegénylegényről, aki igazságot tesz
 • Exclusive Montage – Exklusive Show

 Információ a turné állomásairól
 és időpontjairól a társulat weboldalán olvasható.

8 Nostradamus

                                                        – Világok vándora
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13