Page 11 - My FlipBook
P. 11

Nyári táborok

   Amit kínálunk:       Táborok időpontja:    Helyszín: Törökbálint, Idamajor – Kecskevilág
   • Sok-sok mozgás a szabadban Június 22–26.
   • Ismerkedés az állatokkal Július 6–10.
   • Bevezetés a sajtkészítésbe Augusztus 10–14.
   • Kézműves-foglalkozások  Augusztus 24–28.
   • Népi játékok...
    ...akár reggel 7-től este 6-ig

            Jelentkezés és
          további információk:
           www.kecskevilag.hu
          info@kecskevilag.hu
          06 (20) 390-89 06 – Anita

    www.kecskevilag.hu
   Idamajor                     Az Idamajorért Egyesület létrehozásának

                            gondolata azért vetődött fel, mert úgy éreztük,
                            hogy lakóhelyünk, Idamajor rendkívül értékes.
                            Idamajor Budapest, Érd és Törökbálint közvetlen
                            közelségében egy kis zöld sziget, a természet
                            gyöngyszeme, amely több figyelmet érdemel.


                                    Tevékenységünkkel kapcsolatban
                                   tájékozódhat a Facebook oldalunkon
                                    vagy az idamajorert@gmail.com
                                     elektronikus levelezési címen.    Bár Törökbálint településhez tartozunk, onnan mégsem  Idamajor lakosainak mindennapjait megkeseríti
    vezet ide aszfaltozott út. Hiányos a közvilágítás, nincs  az a rengeteg szemét, amit a környező településekről
    csatorna, se kábeltévé. Sok törökbálinti lakos nem tud  (elsősorban Érdről) idehordanak, leraknak, aztán elfelej-
    Idamajor létezéséről. Mára ez változni látszik,  tenek. Az illegális szemétlerakás ellen erőnkhöz mérten
    pedig csak egy éve alapítottuk meg egyesületünket.  küzdünk. Lelkes csapatunk második évben szervezi meg
    A szervezetet azzal a reménnyel hoztuk létre, hogy együtt  a TeSzedd! akciót Idamajorban. Az első szemétszedés
    messzebbre tudjuk hallatni a hangunkat.     nagyon sikeres volt, több mint 50 köbméter szeméttől
                            szabadítottuk meg Idamajort, az itt lakók, az erre túrázók
    Az egyesület alapszabályban foglalt célja, hogy tevékeny- és lovaglók nagy örömére. Idén folytattuk az akciót, és
    ségén keresztül hozzájáruljon Törökbálint Idamajor és  a Törökbálintot Érddel összekötő út mentét tisztítottuk
    környezetének kulturális és sportéletéhez, a szabadidő  meg a Fenyvesüljünk Egyesülettel közös erővel.
    hasznos és tartalmas eltöltéséhez, a kulturális örökség
    megóvásához, szolgálja a térség természet-, állat-  Nagy öröm, és megvalljuk, meglepetés volt számunkra,
    és környezetvédelmét, segítse az itt élő, a munkaerő- hogy idén Gyarmati G. Mihály, az Idamajorért felelős
    piacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoz- önkormányzati képviselőnk velünk együtt szedte a
    tatását, illetve az infrastruktúra és a helyi vállalko- szemetet.
    zások fejlesztése, a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem  A nap jó hangulatban telt, kivétel nélkül minden
    keretében javítsa az Idamajorban és környezetében élők  résztvevő hozzátett valamit a sikerhez.
    életminőségét.                 A Kecskevilágnak külön köszönjük a finom ebédet!


                                               | 2015–5 | 11 |
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16