Page 8 - My FlipBook
P. 8

Természetesen

    Tasnády Beáta természetgyógyász rovata

    A C-vitamin

    A C-vitamin a jó egészség legfontosabb forrása, szedése
    az egyik legjobb módszer betegségek megelőzésére         60 mg C-vitamin beviteléhez,
                                     naponta 1,5 kg frissen lesze-
                                     dett almát kellene, azonnal
    Mivel az emberi szervezet már több millió évvel ezelőtt elveszítette azt a  elfogyasztanunk!
    képességét, hogy e nélkülözhetetlen tápanyagot elő tudja állítani, nekünk  Nagyon nehéz a javasolt mennyisé-
    kell bevinnünk táplálkozás útján.                 get ételeinkkel bevinnünk a szerve-
    Az állatok jelentős hányada képes arra, hogy előállítsa a C-vitamint,  zetünkbe. (Lásd: Dr. Márai Géza
    kivéve a gyümölcsevő denevér, a tengerimalac vagy az ember.    kutatásai). A betakarítás, a raktá-
                                     rozás, a feldolgozás, a konzerválás,
    Az embernek és az összes olyan állatnak, akik nem képesek a C-vitamin
                                     a pucolás, a fagyasztás és a főzés,
    előállítására, „meghibásodott” az a gén , amely az L-glükonolakton-oxidáz
                                     drámaian csökkenti, az amúgy is
    előállításáért felelős. Ez az utolsó enzim a C-vitamin előállításának folya-
                                     alacsony C-vitamin tartalmat.
    matában. Tehát a gén nem működik, az enzim nem termelődik és a glükóz
                                     C-vitamin tartalmú zöldségek,
    nem alakul át C-vitaminná.
                                     gyümölcsök:
    A legtöbb állat egy állandó szinten termeli a C-vitamint – 1,8 g és 13 g között
                                     brokkoli, kelbimbó, feketeribizli,
    naponta – és ez a mennyiség stressz hatására növekszik. Ez az állandó  kelkáposzta, torma, fehérrépa,
    mennyiség messze felülmúlja az embereknek javasolt 60 mg/nap mennyi- petrezselyem, édes paprika,
    séget! (Ezt a mennyiséget a II. világháború idején vezették be, hogy  káposzta, narancsvelő,
    megelőzzék a katonák komoly hiánybetegségét, a skorbutot).    citromvelő, eper


    Bár jelentős különbség van egyes  kerülő aszkorbinsav a vizelettel
    szintetikus vitaminok felszívódásá- távozik. A C-vitaminhoz hasonlóan
    ban, hasznosulásában a természe- a többi vitamin hasznosulásához is
    tes vitaminokkal szemben, vannak  egyéb faktorok szükségesek.
    elméletek arra vonatkozólag, hogy  A bioflavonoidok olyan termé-
    a C-vitamin esetében nincs jelentős  szetes növényi eredetű anyagok,
    eltérés.            amely vitamin jellegű tulajdonsá-
    De, mivel a vitaminok működé-  gokkal rendelkeznek és bizonyí-
    séhez nem csupán a vitamin-   tottan segítik a vitaminok felszí-
    molekulára van szükség, hanem  vódását, ezen kívül maguk is
    mellette enzimekre, koenzimekre,  antioxidánsként viselkednek,
    kofaktorokra is. Ezek mind megta- jótékony hatással vannak az erekre
    lálhatóak a természetes vitaminfor- és a kapillárisokra, javítják a kerin-
    rásokban, de a szintetikus formu- gést, védelmet nyújtanak a szívbe-
    lákban már nem.         tegségek, a rák, a cukorbetegségek-
                    kel szemben. Ezért a tapasztala-
    Ennek ismeretében már egysze-
                    tok azt mutatják, hogy a C-vitamin
    rűen megérthető az, hogy szinte-
                    a bioflavonoidokkal együtt alkal-
    tikus C-vitamin fogyasztásakor a
                    mazva erőteljesebben fejtik ki
    szervezet a hasznosulás érdekében
                    hatását.
    a többi komponenst a testszövetek-
    ből vonja el. A felhasználásra nem  …következő számunkban folytatjuk…
    | 8 | 2014-9. |
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13