Page 6 - My FlipBook
P. 6

PoP-kultúr-mentálmagazin
                                     Ipartestületi
                                     hírek


    Kezdeményezés                          Biztosítás
                                    Ipartestületünk elsődlegesen
    egy Könnyuzenei                         a vállalkozások, de a lakosság
                                    részére is kedvező biztosítási ter-
                                    mékeket értékesít, kötelező gép-
    szabadtéri                           jármű felelősségbiztosítás, casco,
                                    vállalati vagyon- és felelősségbiz-
    Koncerthelyszínért                       tosítás és lakásbiztosítás. A meg-
                                    lévő szerződések évfordulóra tör-
                                    ténő felmondását követően – amit
    érden!                             december 1-ig lehet megtenni –

                                    tudunk szerződést kötni.
                                    2015-től a lakásbiztosításunk kibő-
    A Papagáj Klub nem más, mint egy gondolat, egy „álom”, amit két fiatal  vített, új elemeket is tartalmaz
    diák álmodott meg még az iskolás évei alatt. Vágytak arra, hogy egy  (pl: elfolyt víz térítése, kerti növény-
    olyan helyen bulizhassanak, vagy szimplán csak összejöjjenek a többi  zet, napelem, hőszivattyú, gyermek-
     fiatallal, ahol a zenei környezet maximálisan kielégíti az igényeiket,  felügyelet, stb.).
    és ezt ne egy pesti szórakozóhelyen leljék meg, hanem helyben, a lakó-
                                    2014. november 17-én,
    helyükön. Sajnos ezt Érden nem találták meg a mai napig sem. Azt,  15 órai kezdettel
    hogy miért nem, abba most nem szeretnék belefolyni...      „Fektess be a nyugdíjadba”
    A kezdeményezéssel egy olyan folyamatot szeretnénk elindítani, amivel  egészítsd ki nyugdíjadat állami
    közelebb kerülünk egy tavasztól-őszig nyitva tartó, élőzenei koncertek- támogatással tájékoztatót tar-
    kel váró igazán barátias kulturális pont felépítéséhez, megvalósításához  tunk az ipartestület székházában,
                                    melyre szeretettel meghívjuk.
    Érden. Hisszük, hogy egy megyei jogú város kulturális életébe bele kell,
    hogy férjen ez az alternatíva is!                2014. november 26-án,
                                    az Érd és Környéke Ipartestület
    Ehhez persze sok mindennek, és sok mindenkinek az akaratára, ötleteire,
                                    Gázszerelők továbbképzése
    jóváhagyására, és persze nem utolsósorban anyagi támogatására lenne
                                    tanfolyamot szervez a 30/2009
    szükség. Gondolunk itt elsősorban a városvezetésre, olyan vállalkozókra,
                                    (XI.26.) rendelet szerint.
    magánemberekre, akik látnak fantáziát ebben az ötletben, és hajlandóak
                                    A nyilvántartást a területileg
    áldozni az érdi, és a környező települések fiataljainak a szórakozási igé-
                                    illetékes Mérésügyi és Műszaki
    nyeire. Mert van nekik, ebben ma is biztosak vagyunk!
                                    Bizottsági Hatóság végzi.
    A Papagáj Klub nem titkoltan egy Budapest Park, Barba Negra Track min- A nyilvántartásba vétellel meg-
    tájára épülne, és nyitná meg kapuit. Csatlakozzon hozzá minden helyi és  szerzett jogosultság érvényességét
    nem helyi fiatal és nem fiatal, aki szívesen támogatnának egy effajta kez- újabb eredményes vizsgával meg
    deményezést.                          kell erősíteni. Várjuk jelentkezését
    Köszönjük!                           az ipartestület telefonszámán
                                    23/520-175 vagy e-mailen:
    Facebook: facebook.com/Papagaj.Klub.Erd             ipterd00@ipterd.hu.
    Web: papagajkluberd.nolblog.hu/
    Email: papagaj.erd@gmail.com                     Érdi Ipartestület
                                       2030 Érd, Alispán utca 8.
    irokezmagazin.nolblog.hu                       telefon: +36 23 520 175 |
    facebook.com/IROKEZ.magazin                      fax: +36 23 520 176
                                        www.ipterd.hu
                                      e-mail: ipterd00@ipterd.hu


    | 6 | 2014-9. |
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11