Page 6 - My FlipBook
P. 6

Csuka Zoltán           November
    Városi Könyvtár
    A FELNŐTTKÖNyVTÁR        12. (kedd) 14 órától
    PROGRAMJA            Kreatív kedd
    13. (szerda) 17 óra       Játékos kézműves foglalkozás
    Lengyelország          kicsiknek és nagyoknak.        Könyvtári részlegeink
    diplomataszemmel        Japán nap: Origami, Manga figura     nyitva tartása
                    rajzolás. Részvételi díj: 100 Ft.
    Az est vendége: Dr. Molnár Imre,
    történész, volt varsói nagyköveti  Tudod-e?           e­mail: csukalib@csukalib.hu
                                        www.csukalib.hu
    tanácsos, a Magyar Külügymi-  Könyvtári játék
    nisztérium tanácsadója, szakértő- a gyermekkönyvtárban
    je. Az Érdi Lengyel­Magyar Kultu- A feladatlapot keresd a gyermek-
                                        Felnőttkönyvtár:
    rális Egyesület és a Csuka Zoltán  könyvtárban, vagy honlapunkon.
                                       (Érd, Hivatalnok u. 14.
    Városi Könyvtár rendezvénye.  Az új forduló megjelenik:
                                         Tel.: 23/365­470)
    20. (szerda) 17 óra       november 1.              hétfő–kedd: 10–19 h
    Bíró András:          Kedves Gyerekek!             szerda: szünnap
    Ádám és feleségei        A gyermekkönyvtár alsó tagoza-   csütörtök–péntek: 10–18 h
                    tos diákoknak mesemondó
    A könyvet bemutatja,                           szombat: 8–13 h
                    versenyt hirdet. A versenyre
    a 90 éves íróval beszélget:
                    bármely magyar vagy külföl-      Gyermekkönyvtár:
    Zsirai László költő, publicista,
                    di meseíró művei közül szaba-     (Érd, Hivatalnok u. 14.
    irodalomtörténész.
                    don választhatnak a résztvevők.     Tel.: 23/365­470)
                    (A műsoridő ne haladja meg az     hétfő–kedd: 10–18 h
    A GyERMEKKÖNyVTÁR        5 percet!) Minden iskolából 2–3     szerda: szünnap
    PROGRAMJA            diák jelentkezését várjuk.      csütörtök–péntek: 10–17 h
    Keressük a legaranyosabb    A jelentkezési lapot 2013.        szombat: 8–13 h
    házi kedvencet!         november 26­ig kérjük beküldeni     Zenei könyvtár:
                    a gyermekkönyvtárba!
    Kedves Gyerekek!                             (Érd, Alsó u. 27.
    Az Állatok Világnapja alkalmá-                      Tel.: 23/524­070)
    ból fotópályázatot hirdet a Csuka                     hétfő: 10–18 h
                    ZENEI KÖNyVTÁR
    Zoltán Városi Könyvtár gyermek-                     szerda: szünnap
                    PROGRAMJA
    könyvtára. Nem kell mást tenned,                   kedd, csütörtök: 12–17 h
                    18. (hétfő) 18.30 óra
    mint kis kedvenced fotóját ok-                      péntek: 10–17 h
                    Zenei Klub
    tóber 25­ig elküldeni a gyermek-                  Parkvárosi fiókkönyvtár:
    könyvtár e-mail címére: gyk@  Téma: Dalok közelről. Vendégek:
                                         (Érd, Bem tér.
    csukalib.hu. (A fénykép mellett  Bazsinka Zsuzsanna operaénekes,
                                         Tel.: 23/367­162)
    szerepeljen a pályázó neve, elér- Csányi Valéria karnagy. A Zenélő
                                         hétfő, szerda,
    hetősége, olvasójegy száma és  természet című rajzpályázat pá-
                                         csütörtök: zárva
    a házi kedvenc neve, fajtája.).  lyamunkáinak leadási hatásideje:
                                         kedd: 12–18 h
    November 1­től indul a szavazás!  2013. november 20. A pályázattal                                                         Egészségbarát finomságok
                                         péntek:12–17 h          Táplálkozz okosan!
    A beérkezett pályaművekre    kapcsolat információk megtalál-                                                            boltja Parkvárosban
    november 25­ig a könyvtár hon- hatóak honlapunkon, vagy érdek-  Jószomszédság Könyvtára:                                             az M7-es lejárótól 1 percre
    lapján várjuk a szavazataitokat. lődni lehet a Zenei Könyvtárban.    (Érd, Sárd u. 35.
                                         Tel.: 23/375­933)                                               Érd, Iparos u. 41.
                                      kedd, szerda, péntek: zárva      Ha nem mindegy, hogy mit eszel...
    Rendezvényeinkről, a könyvtár                       hétfő: 12–18 h         Nálunk egy helyen található  giát spórolhatsz azzal, hogy  mentes, laktózmentes és mester-  +36 30 4440333
    szolgáltatásairól bővebb információt talál               csütörtök: 12–17 h        meg minden, amire az egész- a diétádhoz szükséges élel- séges adalékanyag-mentes élel-  www.atedietad.hu facebook.com/taplalkozzokosan
    a www.csukalib.hu honlapon!                                        ségmegőrző  táplálkozáshoz  miszereket egy helyről (a mi  miszerekkel, házias tej- és hús- info@atedietad.hu
    Szeretettel várjuk a rendezvényeinken!                                  szükséged  lehet.  Tapaszta- boltunkból) szerzed be. Bol- termékekkel, vásárlóbarát nyit-
                                                                      tunkban gluténmentes, cukor-
                                                         lataink szerint időt és ener-
                                                                                   va tartással várunk.
    | 6 | 2013­9. |
                                                         Hozd el ezt a hirdetést, és legyél vendégünk egy finom kávéra!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11