Page 5 - My FlipBook
P. 5

Magyar
                                    Földrajzi Múzeum

                         2030 Érd, Budai út 4.
    November 19., kedd 17 óra            Tel.: (23) 363-036
    Az objektívek használata      www.foldrajzimuzeum.hu
    Kern Péter kaktuszkör
    www.erdikaktusz.eoldal.hu     2013. november 12., kedd 17 óra  Aktuális időszakos kiállítás
    Helyszín: Lakótelepi Klubövezet  Múzeumbarát Kör program    Mezőföld természeti
    – Enikő u. 2. Információ: Libnárné  következő előadása     kincsei
    Herczeg Ilona 06 20/517­1130.   Jeney Rita (régész, indoló-  Időszakos fényképkiállítás
    November 14., csütörtök 17 óra   gus): Stein Aurél régészeti  nyílt Sándorfalvi László fo-
    Az Agárdi Kaktuszkert bemuta-   kutatásai Indiában      tográfiáiból a múzeum emele-
    tása. Előadó: Lojek Géza kaktusz-
                      Stein Aurél (1862–1943) kelet­ ti kiállítótermében, amely 2014.
    kertész.
                      kutató, régész és földrajzi  január 31­ig tekinthető meg.
    Kézműves klub           felfedező elsősorban Belső­  Az időszakos kiállításra a belé-
    Lakótelepi Klubövezet – Enikő   Ázsia és a Selyemút kincsinek  pés díjtalan!
    utca 2. Vezeti: Tamaskáné Jakab
                      kutatása révén lett világhírű.  Megtekinthető hétfő kivételével
    Margit 06 30/213­1209
                      Életének nagy részét ennek  minden nap 10–18 óráig.
    November 16., szombat 10 óra    ellenére Indiában töltötte a brit
    Karácsonyi díszek készítése. Ve-  kormány megbízásából egye-  2013. november 9., szombat
    zeti: Tamaskáné Jakab Margit, be-                Múzeumi körjárat 2013
                      temi tanárként, majd régésze-
    lépő: 300 Ft.                          Őszi barangolások, történel-
                      ti felügyelőként. Indiába érkezé-
                                     mi séták
                      sét követően rendszeresen szer-
    Előzetes!             vezett felfedező expedíciókat  Élményekkel teli, kulturális ki-
    Családi matiné 2013. ŐSZ      a brit India sivatagos és hegy- rándulásra várja látogatóit a
    December 8., vasárnap 11 óra    vidéki részeire egyaránt. Olyan  százhalombattai „Matrica”
    „Ha eljön a mikulás”        helyekre jutott el - sok esetben  Múzeum, a Nagytétényi Kastély
    zenés mesejáték a Csörgősipka
                      gyalogszerrel - melyek nagy  és a Magyar Földrajzi Múzeum.
    Színház előadásában.
                      részét addig európai szem nem  Ezen a napon 11–16 óra között
    Minden 14 év alatti gyermek aján-
                      láthatta. Kutatókedvét nyugdíj- ingyenes körjárat közlekedik
    dékot kap a Mikulástól!
                      ba vonulása és öreg kora sem  a múzeumok között.
    Csomagjegy: 600 Ft, belépőjegy:
    1000 Ft, családi jegy: 3200 Ft.  törte le. Nyolcvan éves kora  2013. november 21., csütörtök
    (2 felnőtt, 2 gyermek)       küszöbén is a Himalája utolsó  17.00 óra
                      feltérképezetlen darabkájának
    Jegyek csak elővételben kaphatók                 A Helytörténeti Klub kö-
                      bejárásával foglalatoskodott.
    november 30­ig a művelődési köz-                 vetkező előadása
    pont pénztárában!         Az előadás Stein Aurél brit Indi- Kovács Sándor (könyvtáros,
                      ában folytatott expedícióit mu-
                                     helytörténész): Árvíz és pana-
    „Színház az egész világ”      tatja be képekkel illusztrálva.  ma. Érd település földrajzi fejlő-
    2013. ősz             Az előadó, Jeney Rita régész­
    2013. december 15.,        indológus, rendszeresen végez  désének mozgatórugói a 19–20.
    vasárnap 15 óra          kutatásokat Indiában, terepen  században.
    Ray Cooney– Délután a legjobb   és múzeumokban egyaránt.   Az előadás helyszíne a múzeum
    (avagy a miniszter félrelép)    Az előadás helyszíne a múzeum  emeleti előadóterme, a belépés
    vígjáték két felvonásban      emeleti előadóterme.     díjtalan.

                     © Stein Aurél          Minden kedves érdeklődőt
                                     szeretettel várunk
                                     rendezvényeinken.
                                     Bővebb információt
                                     találnak a múzeum honlapján
                                     a www.foldrajzimuzeum.hu
                                     címen.

                                               | 2013­9. | 5 |
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10