Page 3 - My FlipBook
P. 3

érd és környéke
                 Kiadó:
                Árkus Bt.
         2030 Érd, Törökbálinti út 32.  Kedves olvasóink és hirdetőink,
         telefonszám: (+36 23) 373 657  egy éve már, hogy útnak indítottuk lapunkat azzal az igénnyel, hogy
         kertvarosok@rozsanyomda.hu
                    nyomtatott termékünk több lesz, mint rövid életét kukában végző
           kertvarosok@gmail.com
            www.kertvarosok.hu nyomdatermék. Az eddigi lapszámaink életét követve igazunk lett.
                Nyomda:
            Érdi Rózsa Nyomda  Megszerették a Kertvárost. Meg- ra külön lapszámok állnak rendel-
         2030 Érd, Törökbálinti út 34.  szerették igényes kivitelét, egye- kezésre. Minden megjelenésünk
            Grafika: Nemes Anita
                     di grafikáját, politikamentes,  után egy hétvégét – ez egy péntek
           Megjelenési áraink:
           1/1 oldal 40000 Ft+áfa,   sokakat érdeklő írásait. Keresik,  és egy szombati nap –, szentelünk
           1/2 oldal 20000 Ft+áfa,  és ha néhány napot késik meg- arra, hogy az érdi Tesconál promó-
           1/4 oldal 10000 Ft+áfa,  jelenésünk – ez sajnos technikai  ciós napokat tartsunk. Ekkor egy
           1/8 oldal  9500 Ft+áfa.
                     okok miatt már előfordult – akkor  kolléga, rendszerint egy kedves
    Üzletkötőink szabad kezet kaptak hirde-
    tőink ár elképzeléseinek követésére.   reklamáló telefonokat kapunk.  ifjú hölgy közvetlenül kézbe adja
    Ez konkrétan azt jelenti, hogy lehet               a Kertvárost érdeklődőknek. Egy­
     alkudni. Megjelent árlistánk „csak”  Valamit biztosan jól csinálunk,
    irányadó. Természetesen az ésszerűség­  hiszen a magukat konkurenci- egy ilyen alkalommal közel 3000
    határain belül tudjuk követni hirdető-              lapszám kerül közvetlen az olva-
                     ának tartó nyomdatermékek
    ink gazdasági helyzetét, hiszen a lap              só kezébe. Ez bizony pénzbe kerül
     nívójának megfelelő szintet azért tartani   szorgalmasan járnak nyomunk-
    szeretnénk. Beszéljünk arról is, hogy tud-            – hiszen nem lehet csak úgy kó-
                     ba és kitartó lelkesedéssel terjesz-
    ható, az Apeh időnként előszeretettel              borolni az áruházban és bármit is
    olvasgatja a hirdetési újságokat és kéri  tenek valótlanságokat lapunkról.
    be ötletszerűen a hirdetésekhez köthe- Nos, ez különösebben nem zavar,  osztogatni –, ez a legközvetlenebb,
    tő költség és bevételi bizonylatokat. Mi             direkt módon történő terjesztés.
                     sőt. Azt tapasztaljuk, hogy inkább
     vigyázunk hirdetőink biztonságára, szám-
    lát adunk és kérjenek is, hogy bármikor,  csak felkeltette irántunk sokak kí- Hirdetőink visszajelzése alap-
    bármilyen kérdésre prezentálni tudjuk.              ján írhatjuk, ez a módszer nagyon
                     váncsiságát és kerestek meg min-
    Fizetés számla ellenében, utcai  ket. A vállalkozók nem szeretik ezt   hatékony. Úgynevezett lerakóhe-
    megjelenéskor, üzletkötőnknek.                  lyeinket, sok ember járta üzlete-
                     az agresszív módszert, mindig a
    Lapunkban megjelent hirdetések egye-               ket pedig kedvezményes hirdeté-
                     saját üzletükre gondolnak és igen-
    di grafikája szellemi terméknek minősül.             si lehetőséggel ösztönözzük arra,
    Nem másolható, a szerkesztőség és a hir- csak helytelenítik ezt a módszert.
    dető közös írásos engedélye nélkül nem              hogy náluk elhelyezett példányok
                     Örök szabály, a konkurenciát nem
    használható sehol, semmilyen formában.              figyelő szemeik előtt legyenek.
    A szerzői jog megsértését minden esetben  valótlanságok terjesztésével kell
    automatikus feljelentés követi. Terjeszté- legyőzni. Más munka, más lap,  A Kertváros tartalma továbbra is
    si pontjainkról érdeklődjön szerkesztősé-            minden hónapban megjelenik az
                     jobb, szebb és hatékonyabb munka
    günkben, vagy üzletkötőinknél!                  interneten, (www.kertvarosok.hu)
                     vezet sikerre és mi ezt az utat jár-
    Természetesen más méretek is                   további lehetőséget adva a korsze-
    kialakíthatóak, az árak ennek figyelembe  juk. A Kertváros nyomtatott lap-
    vételével kiszámolhatóak. Kész hirdetést             rű technika által.
                     száma az eddigi bizonyítható 5000
    nem kérünk, illetve ha elképzelése
    van, üzletkötőnk szívesen feljegyzi, és  példány helyett, mostantól igazol- Köszönjük Kedves Hirdetőink.
    grafikus kollégánk figyelembe veszi azt. hatóan 6900 példány. Terjeszté-  Köszönjük Kedves Olvasóink
             Üzletkötőink: sünk, ahogy eddig, továbbra is  és köszönjük Kedves Szerzőink
                     a bevált módon történik.    az eddigi figyelmet, bizalmat,
   Máté Mária (06-70) 279 5066     jelezzük, hol mindenhol találha-      Érd, 2013. november
                                      haladjunk együtt tovább.
                     A lapunkban fellelhető térképen
                     tó meg. Hónap közben figyelünk
                                            Juhász Krisztina
                     a fogyások pótlására, erre a cél-
                                    tartalom
    Szepes Gyula          Egészségünkre!         Állati
           Juhász Krisztina (06-70) 248 3798
    Művelődési Központ       Még mindig a cukorbetegség   Védőoltás? Védőoltás!!!   14
    novemberi programja     4 szövődményeiről       10 Mindenki ügyes
    Magyar Földrajzi Múzeum     Ipartestületi hírek     11 Egyfázisú repesztés     16
    novemberi programja     5 Ajándék ötletek       12 Recept
    Csuka Zoltán Városi könyvtár  Ága-Boga            Sokmagos répatorta
    novemberi programja     6                 vagy kuglóf         18
                    Ökofalun jártunk,
    Növényvilág           ökofarmot is láttunk    13 Sudoku           18
    Illatos karácsonyi dekoráció  8
   1   2   3   4   5   6   7   8