Page 4 - My FlipBook
P. 4

Przemysl találkozás – ismerettség – szökés


    Az érdi Ága-Boga nagycsaládosok egyesületének köszönhetően szeptember második hetében
    volt lehetőségem kijutni Lengyelországba és megismerkedni az ottani fiatalokkal

    A kiutazás egy uniós pályázatnak köszönhetően  azt tapasztaltuk, hogy a lengyelek halálra fáradva
    valósult meg, mely a Lengyel –Magyar barátság  rogynak a kanapéra egy-egy túra után, mikor mi az
    ápolását tűzte ki célul, és a közös történelem  kérdezzük: „Hova tovább?”. Így hát idővel kezdtük
    megismerését.                  e téren is kezünkbe venni az irányítást, és egy-egy
                            lopott órában kiszöktünk várost nézni vagy bobozni.
    Szeptember 8-án hajnalban indultunk, hogy
    kettőre Przemyslbe érjünk, ahol már ebéddel vártak  Talán mondanom sem kell, hogy ez vendéglátóinkat
    ránk a lengyelek, és barátságos fogadtatásban  nem töltötte el felhőtlen örömmel, ezért igyekeztük
    részesítettek – már amennyire a közös nyelv   bevonni őket is. Közös éjszakai túrát szerveztünk,
    hiánya engedte, mert hogy – mint kiderült – angolul  ami Lengyel barátainknak garantáltan életre szóló
    nem sokan, és nem sokat beszélnek. Eleinte kissé  emlék marad, hiszen itt teljesen új énjükkel találkoz-
    megdöbbentünk ezen a tényen, de igyekeztünk   hattak a túlzottan konzervatív, kissé korlátoltan gon-
    kihívásként tekinteni rá, és különböző rögtönzött  dolkodó felnőttek, a diákok pedig semmihez sem
    jelrendszerekkel megértetni magunkat.      hasonlítható élményt nyertek – ezt tapasztalatból
                            mondom, mert ez a túra kiemelt helyet kap az emlé-
    Egy kollégiumban lettünk elszállásolva,
                            keim között, az biztos.
    kétágyas szobákkal, igényes és szép környezetben.
    Erre nem lehetett panaszunk, azonban a     Mindezekért köszönetképpen, és az utolsó este
    gasztronómiájukat illetően hamar rá kellett   örömére közös bulit szerveztek. Voltak fények,
    döbbennünk, hogy a változatosságot nem igen   zene, hangtechnika, helyszínként pedig egy takaros
    sorolhatjuk erényeik közé…           étterem. Az egyetlen ami közbeszólhatott – és közbe
                            is szólt – az emberi tényező, hiszen a lengyelek
    Az igazat megvallva a programszervezés terén sem
                            ismét túl gátlásosnak bizonyultak. Mi azonban
    bizonyultak túl kreatívnak, a közös foglalkozásokon
                            saját kezűleg cafatokra szabdalt egyen pólóinkban
    hamar átvettük az ötletgazda szerepét, és különbö-
                            bulihoz voltunk öltözve, így nem hagyhattuk üresen
    ző játékok széles skáláját vonultattuk fel, miután len-
                            a parkettet, hát megmutattuk, hogy szórakoznak
    gyeljeink kifogytak az ihletből.
                            a magyarok. Még a sofőrünk is velünk táncolt, idővel
    Külön estet szerveztek egymás kultúrájának   csatlakozott a tolmács is, az este végére pedig már
    megismerésére, így mi egy kisvideóban      a vendégek fele velünk ropta.
    prezentáltuk Magyarország világhírű feltalálóit,
                            Másnap kora reggel indultunk, mert hosszú
    bemutattuk az Ága-Boga szervezetet, és ismert
                            út várt ránk Budapestig – Legalábbis így tudták
    slágereket, népdalokat tanítottunk nekik.
                            a lengyelek, nekünk azonban eszünk ágában sem
    A Lengyelek történelmi áttekintéssel      volt hazajönni, így néhány utcával arrébb dél helyett
    készültek, majd ezt ellensúlyozva ízelítőt   nyugatnak vettük az irányt, hogy megnézhessük
    kaptunk a lengyel humorból is.         Auswitzot, este pedig már Krakkó fényeiben
                            gyönyörködtünk.
    Elvittek minket a helyi múzeumokba, és az
    emlékművekhez is, de azzal nem számoltak, hogy  Éjszaka sétáltunk egyet a kivilágított
    mi magyarok hevesebb vérmérsékletűek vagyunk,  főtéren, majd visszatértünk a buszhoz, hogy
    és eszünkbe sem jut fáradtnak lenni, amíg meg nem  kidolgozzuk az elszállásolási tervet a tizennégy
    néztünk minden arra érdemes helyet. Hamarosan  személyes buszon kilenc ember számára – ezt


    | 4 | 2013-8. |
   1   2   3   4   5   6   7   8   9