Page 14 - My FlipBook
P. 14

Állati

    Schiab Állatorvosok rovata

    Jön a hideg, jön a tél
    A hűvösebb, párás idő beköszöntével sokkal jobban oda kell figyelnünk
    kedvenceinkre. Ilyenkor sok kórokozó jobban szaporodik, tovább életképesek a
    külvilágon. A fertőző betegségek száma felfut.

    A kullancsok is jól érzik magukat,  hogy az esővíz ne tudjon bever- Még a mozgás okozta hőtermelés
    a megszokottnál is jobban elsza- ni, vagy befolyni. A kutyaház aj- lehetőségétől is megfosztjuk a ki-
    porodnak, az ősz beálltával a leg- tónyílását tájoljuk dél, vagy nyu- kötés által. A kutyák láncra veré-
    gyakoribb a kullancsok által ter- gat felé, mindenképpen takar- se primitív, „balkáni” megoldás.
    jesztett babesiosis és Lyme kór.  juk thermo függönnyel vagy leg- A kultúrált állattartás kereteibe
    A kutyák és macskák is könnyen  alább pokróccal. Nagyon sokat je- semmiképpen sem fér bele!
    megfáznak.           lent, ha a szél nem tud befújni raj-
                                    Aki csak láncon tudja tartani
                    ta. Ügyeljünk arra is, hogy a ku-
    A torokgyulladás és a mandula                  a kutyát, azt szépen kérem,
                    tyaház padozata és a benne elhe-
    gyulladás kutyáinknál is gyakran                inkább ne tartson! Kis odafigye-
                    lyezett „fekhely”, rongyai mindig
    előfordul a nyirkos, hűvös őszi                 léssel megoldható a kennel tar-
                    szárazak legyenek.
    időben. Ha állatkáink köhögnek,                 tás, vagy a szabadon tartás!
                    Természetesen a kint élő    A kutya is érző lény! Nem való
    netán étvágytalanok, hánynak,
                    macskáinknak is kell bizto-   nekik a láncra verés!
    azonnal forduljunk állatorvoshoz.
                    sítani odút, ahol az időjárás vi-
                                    Egy szó mint száz... a hidegekben
    Fontos, hogy a védőoltások   szontagságai elől el tudnak búj-
                                    kérek mindenkit, hogy legyen kö-
    rendben legyenek, ne csak ve-  ni, szélvédett, meleg és száraz he-
                                    rültekintő kedvencei elhelyezésé-
    szettség ellen legyenek oltva,  lyen tudnak pihenni, aludni.
                                    vel, figyeljenek a betegségekre fo-
    elengedhetetlen a parvovírusos
                    Az állatok télre való felké-  kozottan, mert egyrészt gyakrab-
    bélgyulladás, szopornyica, fer-
                    szítéséhez az is hozzátarto-  ban fordulhatnak elő különböző
    tőző májgyulladás, leptospirosis,
                    zik, hogy a táplálék minőségé- betegségek, másrészt a mozgás-
    esetleg kennel-köhögés elleni vé-
                    re fokozottan odafigyelünk,   szervi elváltozások, rheumatikus
    dőoltások egy éven belüli megléte.
                    mennyiségét is emeljük egy kis- panaszok előfordulási gyakori-
    Itt az idő, hogy gondoskodjunk  sé, mert a „fűtés” energiaigénye  sága is igen nagy. A sok időjárási
    kedvenceink megfelelő, téli   lényegesen emeli a napi energia- front következtében a szívbeteg,
    házáról, elhelyezéséről. Gon-  szükségletet. Leromlott, sovány  vagy keringési elégtelenségben
                    állat nehezen viseli a hideg tél
    doskodjunk az ivóvízről, figyel-                szenvedő emberek és állatok álla-
                    megpróbáltatásait, könnyebben
    jünk rá, hogy ne fagyjon be az ita-               pota sokat romolhat ebben a sza-
                    megbetegszik. Ha beteg netán az
    tó tál. A kutyák háza illeszkedjen               kában az évnek.
                    állatkánk, akkor melegebb elhe-
    az állat méreteihez, ne legyen na-               Gondoskodjunk kedvenceink-
                    lyezésre van szüksége.
    gyon nagy, hogy test hőjükkel be
                                    ről, vigyázzunk és figyeljünk
    tudják fűteni azt. A kutya ház fala A kutyák láncon tartása bár-
                                    rájuk!
    és teteje és alja legyen minden- mely évszakban állatkínzás,
    képpen hőszigetelt. Célszerű a ta- de télen merénylet az állat         Koch Fruzsina
    lajszintről kissé felemelni a házat, egészsége és élete ellen!  SchiAb Állatgyógyászati Centrum
    | 14 | 2013-8. |
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19