Page 11 - My FlipBook
P. 11

Növényvilág

                                    Halmos B. Ágnes cikke


    Házi ékszerészet


    avagy trópusok a szobánkban


    Világ életemben azt gondoltam, az orchidea nevelése valami hihetetlenül nehéz kertészeti
    mutatvány. Elvégre trópusi környezetet kell neki teremteni, amit ugye leginkább
    pálmaházak képesek itt nálunk biztosítani. Így aztán – bármennyire is tetszettek az orchideák
    – soha nem mertem belőlük vásárolni. Tavaly a névnapomra azonban kaptam egyet.
    Gondoltam virágzik pár hetet, aztán majd kidobom az elhervadt növényt    Szerencsére egy szerencsés vé- A ma az üzletekben kapható orchi- nagy baja, a levegőből összeszedi,
    telnek köszönhetően a virágzási  deák már nem a trópusokról szár- amennyi kell.
     periódus nem csak pár hetet, ha- maznak – leginkább holland kerté-
                                    Amikor pedig megint szépen süt
    nem pár hónapot tartott, így nyár  szetekben születnek. Ezért  bírják
                                    már a nap – úgy március környé-
    volt, mire az utolsó virág is le- a lakásban tartást is. Azonban
                                    kén – tegyük egy déli ablakba.
    hullott. Ekkor, hogy ne is lássam,  őseik néhány tulajdonságát mégis
                                    Itt már nem baj, ha kavicságyon
     hogyan megy tönkre, áttelepítet- megőrizték. Ilyen a pihenőidő.
                                    áll és alatta van egy kis víz, vagy
    tem édesanyám szobájába. Tudni  Ha elvirágzott a növény, újra
                                    kicsit párásítunk is neki. Ekkor
    kell, hogy egy 1927-es építésű pa-  virágzásra lehet bírni úgy is, hogy
                                    várhatjuk, hogy megjelennek az
    rasztházat újítottunk fel, és a ház  az ágat, amiről lepotyogtak a virá-
                                    új virágos ágak. Járhatunk úgy,
    elejét eredeti állapotába állítottuk  gok, alulról a második bütyök fe-
                                    hogy a növény annyira jól érzi
    helyre. Így ott nyáron viszonylag  lett elvágjuk és szurkolunk, hogy
    hűvös van, az ablakpárkányok szé- újra hajtson ki. A másik, szerintem   magát, hogy kihízza a cserepét.
    lesek és kicsit félhomályosak.  talán kicsit humánusabb megol- Ilyenkor vegyünk egy új, nagyobb
    A virág tehát itt töltött néhány  dás, mivel így nem zsigereljük ki  átlátszó cserepet (én a rendelőin-
     hónapot, majd egyszer csak édes- a növényt az, hogy kicsit eltesz- tézettel szemben kaptam), akár
    anyám újra áttelepítette az egyik  szük pihenni. Sötétebb, hűvösebb  egy séta alkalmával gyűjtsünk
    napos ablakba. És csodák csodá- helyre. Mondjuk, őszre-télre el- apró botokat, fakérget, egy kis
    ja, a növény újra kivirágzott, idén  dugjuk az előszobában, az üvege- faszenet és a régi hasonló anya-
     eddig öt ág virágot hozott és át  zett verandán, akár a lépcsőház- gokat együtt ezekkel támasszuk
    is kellett ültetni, mert kihízta a  ban a többi ott teleltetett növény  meg a növényt. Földet nem kér,
     korábbi cserepét. Mi a titok?   árnyékába. Néha adunk neki vizet,  az orchidea ugyanis a fákon
    A hűvös és a sötét.       bár ha nem kap, akkor sem lesz  élősködik…
 2030 Érd, Lőcsei út 28–32. Telefon: 23-520 397; 30 640 4327
 e-mail: iroda@szigetelokboltja.com | nyitva: hétfő–péntek: 7–17h, szombat: 8–12h
                                               | 2013-8. | 11 |
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16