Page 10 - My FlipBook
P. 10

Csuka Zoltán           Október
    városi könyvtár


    FELNŐTTKÖNYVTÁR         GYERMEKKÖNYVTÁR
                    Keressük a legaranyosabb
    október 7–12., között      házi kedvencet
    Megbocsátás hete!        Kedves Gyerekek!           Könyvtári részlegeink
                                         nyitva tartása
    A Városi Könyvtár, a visszaho- Az Állatok Világnapja alkalmá-
    zott, késedelmes dokumentumo-  ból fotópályázatot hirdet a Csuka  e-mail: csukalib@csukalib.hu
    kért a késedelmi díjat elengedjük!  Zoltán Városi Könyvtár Gyermek-  www.csukalib.hu
    Zsákbamacska! Meglepetés    könyvtára. Nem kell mást tenned,
    könyvekkel várjuk az olvasóinkat. mint kis kedvenced fotóját október  Felnőttkönyvtár:
                                        (Érd, Hivatalnok u. 14.
                    25-ig elküldeni a Gyermekkönyv-      Tel.: 23/365-470)
    október 7., (hétfő) 18 óra   tár e-mail címére: gyk@csukalib.     hétfő–kedd: 10–19 h
    Dr. Kádár Annamária pszicholó- hu. (A fénykép mellett szerepeljen    szerda: szünnap
    gus, tréner előadása      a pályázó neve, elérhetősége, ol-   csütörtök–péntek: 10–18 h
                    vasójegy száma és a házi kedvenc     szombat: 8–13 h
    2013. október 12.,                            Gyermekkönyvtár:
    (szombat), 14 óra        neve, fajtája.) November 1-től indul  (Érd, Hivatalnok u. 14.
    Családi találkozó!       a szavazás! A beérkezett pálya-      Tel.: 23/365-470)
                    művekre november 25-ig a Könyv-     hétfő–kedd: 10–18 h
    A Csuka Zoltán Városi Könyvtár
                    tár honlapján várjuk a szavazata-     szerda: szünnap
    az Országos Könyvtári Napok al-                    csütörtök–péntek: 10–17 h
                    itokat.
    kalmából családi találkozót szer-                     szombat: 8–13 h
    vez, ahol játékos feladatokkal,  október 8., (kedd) 14 órától      Zenei könyvtár:
    kézműves foglalkozásokkal és  Kreatív kedd               (Érd, Alsó u. 27.
                                         Tel.: 23/524-070)
    meglepetésekkel várjuk a jelent- Játékos kézműves foglalkozás
                                          hétfő: 10–18 h
    kezőket.            kicsiknek és nagyoknak. Tök fesz-     szerda: szünnap
    Jelentkezési határidő:     tivál: ablakdíszek, papírtök készí-  kedd, csütörtök: 12–17 h
    2013. szeptember 30. (hétfő)  tése. Részvételi díj: 100.-Ft       péntek: 10–17 h
                                       Parkvárosi fiókkönyvtár:
                    október 11., (péntek) 10 órától
    Rendezvényeinkről,       Versmaraton                Tel.: 23/367-162)
                                          (Érd, Bem tér.
    a könyvtár           Weöres Sándor születésének 100.      hétfő, szerda,
    szolgáltatásairól        évfordulója alkalmából. Jelentkez-    csütörtök: zárva
                                          kedd: 12–18 h
    bővebb             ni a helyszínen lehet!           péntek:12–17 h
    információt talál a       Tudod-e?               Jószomszédság Könyvtára:
    www.csukalib.hu         Könyvtári játék              Tel.: 23/375-933)
                                         (Érd, Sárd u. 35.
    honlapon!            a gyermekkönyvtárban         kedd, szerda, péntek: zárva
                    A feladatlapot keresd a gyermek-      hétfő: 12–18 h
    Szeretettel várjuk       könyvtárban, vagy honlapunkon.      csütörtök: 12–17 h
    a rendezvényeinken!       Az új forduló megjelenik: október 1.            szigetelők boltja kft.                   ®


                  ...hogy ne futkosson a házán a hideg...


                   hő, hang és vízszigetelő anyagok forgalmazása
                   2013 H szigetelés = Megtérül befektetés            2030 Érd, Lőcsei út 28–32. Telefon: 23-520 397; 30 640 4327
            e-mail: iroda@szigetelokboltja.com | nyitva: hétfő–péntek: 7–17h, szombat: 8–12h
    | 10 | 2013-8. |
                   szigetelokboltja.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15